prowadzenie księgowości

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to forma uproszczonej księgowości, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości rzeczywiście uzyskanych dochodów. Wysokość podatku uzależniona jest m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów z siedzibą ulokowaną w niewielkich miejscowościach oraz zatrudniających niewielką ilość pracowników. By móc rozliczać się na podstawie tej formy opodatkowania należy spełniać nastę...
Czytaj więcej

Księgowość pełna

Tytułowa pełna księgowość jest powszechnie uważana za bardzo drogą oraz skomplikowaną formę opodatkowania, ponieważ w 99% przypadków wiąże się z koniecznością zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający poziom 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską zgodnie z obowiązującym kursem. Jednak niezależnie od wielkości przychodu, księgi handlowe muszą być prowadzone w przypadku każdej spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną...
Czytaj więcej

Zalety uproszczonej księgowości

Księgowość to jeden z najważniejszych elementów każdego przedsiębiorstwa. Ma ogromne znacznie, gdyż ukazuje stan finansowy jednostki i służy rozliczeniom podatkowym. Rachunkowość w firmach może być prowadzona różnie, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i jego obrotów. Dlatego wyróżnia się dwa rodzaje rachunkowości: pełną oraz uproszczoną Dla wielu przedsiębiorców korzystna jest możliwość wyboru uproszczonych metod rachunkowości, takich jak: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy KPiR. Zaletami stosowania takich metod jest: - prosta ewidencja księgowa, - nisk...
Czytaj więcej

Career break

Pracownik to nie maszyna, dlatego też co jakiś czas potrzebuje zregenerować swoje siły, tak aby jego praca nadal była efektywna. Z faktu tego zdaje sobie sprawę coraz więcej pracodawców, którzy bardzo często sami zachęcają swoich podwładnych do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Po takiej przerwie pracownicy stają się bardziej wydajni, bardziej cierpliwi, a także chętniej podejmują się nowych zadań. Ostatnimi czasy bardzo popularne stały się career break’i, stanowiące dłuższą przerwę od pracy. Pozwalają one zapobiec tak zwanemu wypaleniu zawodowemu, a także odzyskać pracownikom chęci do ...
Czytaj więcej

Definicja dowodu księgowego

Dowód księgowy – dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego, który stanowi podstawę do dokonania zapisu w prowadzonych przez firmę księgach rachunkowych. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, dowód księgowy powinien cechować się: - rzetelnością, - kompletnością, - wolnością od błędów rachunkowych. Dowody księgowe dzielimy na: - zewnętrzne własne (przekazane w oryginale do kontrahenta), - zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów), - wewnętrzne (dotyczące operacji prowadzonych wewnątrz firmy), - zbiorcze (rozliczające kilka dowodów źródłowych), - koryguj...
Czytaj więcej

Co może podatnik w czasie kontroli?

Ciekawi Cię kwestia księgowości uproszczonej? Zapraszamy do jednego z wcześniejszych naszych artykułów - TUTAJ. Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował swoją działalność, musi zdawać sobie sprawę z tego, iż prowadzona przez niego działalność może zostać obiektem kontroli Urzędu Skarbowego. Wizyty urzędników zawsze wiążą się ze stresem przedsiębiorców, którzy nie do końca są przekonani o tym, czy aby na pewno wszystko w ich firmie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi regulacjami prawa. Zakres kontroli z US jest bardzo szeroki, jednak najczęściej pod lupę brana jest rzetelność zadeklarowanyc...
Czytaj więcej

Usługi z zakresu księgowości

Własna firma wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym podstawowym od którego w znacznym stopniu zależy funkcjonowanie firmy jest prowadzenie księgowości. Co zrobić, aby księgowość dostarczała najważniejszych i rzetelnych informacji na temat firmy? W jaki sposób prowadzić księgowość, aby w oparciu o jej dane można było podejmować korzystne decyzje? Taką możliwość gwarantują usługi z zakresu księgowości. Przedsiębiorca nawiązując współpracę z biurem rachunkowym otrzymuje gwarancję profesjonalnie prowadzonej księgowości w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości. Księgowość prowadzona jest rze...
Czytaj więcej

Spółka partnerska – księgowość

Spółka partnerska należy do osobowych spółek handlowych. Tworzą ją wspólnicy (partnerzy) celem wykonywania wolnego zawodu pod własną firmą. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Każdy wspólnik odpowiada indywidualnie za wyrządzone przez siebie szkody. Zaś za zobowiązania całej spółki (np. spłata zaciągniętego przez spółkę kredytu) wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Sposobem na złożenie spółki partnerskiej jest sporządzenie jej umowy w formie pisemnej. Trzeba jeszcze dokonać jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Księgowość w spółce partnerskiej możemy prowadzić w formie: →...
Czytaj więcej

Księgowość, prawo i finanse

Zapraszamy na naszą stronę główną! Księgowość, prawo i finanse to temat, który dotyczy każdej osoby prowadzącej swoją działalność gospodarczą. Przejdźmy zatem do konkretów... Księgowość jest definiowana jako część rejestracyjna rachunkowości. Polega więc na rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych, zmieniających stan majątku oraz źródła jego finansowania. Gromadzeniem, przetwarzaniem oraz dostarczaniem informacji finansowych zajmuje się rachunkowość, w której skład oprócz księgowości wchodzi kalkulacja oraz sprawozdawczość. Rachunkowość dzieli się na kilka odmian. W przedsiębiorstwach prow...
Czytaj więcej

Funkcje, rodzaje i zastosowanie outsourcingu

Outsourcing – jakże często można usłyszeć to słowo. Jest nie tylko coraz częściej używane, ale i korzystanie z tej możliwości, staje się z dnia na dzień coraz popularniejszym zjawiskiem. Sytuacja ta jest jak najbardziej dobra, gdyż outsourcing to znakomity sposób, na obniżenie kosztów oraz poprawienie funkcjonowania firmy. Oto kilka podstawowych informacji o nim. Funkcje: - obniżenie kosztów, - podniesienie jakości obsługi, - możliwość poświęcenia się działalności podstawowej. Rodzaje: - Strategiczny, czyli bezpośrednio związany z działalności podstawową, - Funkcjonalny – przeciwień...
Czytaj więcej