podatki

Płatnik VAT ?

Każda nowo powstała firma przez pierwsze 2 lata działalności zwolniona jest z podatku VAT. Po upływie tego czasu obowiązek wpisu do rejestru VAT mają firmy, które w przeciągu roku generują dochód przekraczający co najmniej 200 000 złotych. Aby stać się płatnikiem podatku VAT należy złożyć formularz VAT-R. Uzyskując dany tytuł jesteś zmuszony płacić 23% podatek VAT, a więc o tyle wzrosną ceny twoich towarów bądź usług, oczywiście brutto. W celu rejestracji w VAT niezbędne jest złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia u...
Czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Już zaledwie kilka tygodni dzieli nas od wprowadzenia nowego podatku, który będzie stanowił opodatkowanie sprzedaży detalicznej. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia czym jest w ogóle jest sprzedaż detaliczna. Sprzedaż detaliczna to wszelkie czynności związane ze sprzedażą towarów i usług wykonywane dla konsumenta finalnego. Podatek, który zostanie wprowadzony pierwszego września 2016 r. obciąży sprzedawców detalicznych, dokonujących sprzedaży na terytorium Polski.    Podstawą opodatkowania będzie osiąganie miesięcznej nadwyżki ze sprzedaży detalicznej na kwotę przekraczająca 17 000 000 zło...
Czytaj więcej