podatek VAT

Płatnik VAT ?

Każda nowo powstała firma przez pierwsze 2 lata działalności zwolniona jest z podatku VAT. Po upływie tego czasu obowiązek wpisu do rejestru VAT mają firmy, które w przeciągu roku generują dochód przekraczający co najmniej 200 000 złotych. Aby stać się płatnikiem podatku VAT należy złożyć formularz VAT-R. Uzyskując dany tytuł jesteś zmuszony płacić 23% podatek VAT, a więc o tyle wzrosną ceny twoich towarów bądź usług, oczywiście brutto. W celu rejestracji w VAT niezbędne jest złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia u...
Czytaj więcej