metoda kasowa

Metoda memoriałowa i kasowa

Podatnicy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są do ewidencjonowania kosztów. Ich ujęcie w rejestrze powinno odbyć się na zasadach metody memoriałowej bądź kasowej, inaczej nazywanej też uproszczoną. Metoda memoriałowa - podstawę opodatkowania stanowi rozróżnienie na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w danym roku obrotowym. Koszty bezpośrednie powinny zostać ujęte w ewidencji w roku, w którym został osiągnięty  przychód im odpowiadający. Koszty pośrednie należy natomiast ujmować w ewidencji zgodnie z datami wystaw...
Czytaj więcej