księgowość dla firm

Księgowość pełna

Tytułowa pełna księgowość jest powszechnie uważana za bardzo drogą oraz skomplikowaną formę opodatkowania, ponieważ w 99% przypadków wiąże się z koniecznością zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający poziom 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską zgodnie z obowiązującym kursem. Jednak niezależnie od wielkości przychodu, księgi handlowe muszą być prowadzone w przypadku każdej spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną...
Czytaj więcej

Karta podatkowa

Mianem karty podatkowej określamy uproszczoną metodę wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku. Bierze ona pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla: - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - spółek cywilnych osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie kart...
Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć o skonsolidowanym sprawozdaniu?

Przeczytaj również o lwiej spółce! *** Poza zwykłymi sprawozdaniami finansowymi składanymi przez jednostki gospodarcze czy nawet organizacje, można spotkać się z skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi. Są to takie sprawozdania, które sporządzane są przez grupy kapitałowe, czyli połączenia spółek kapitałowych w których występuje spółka dominująca oraz spółki od niej zależne. Co jeszcze poza tym trzeba o nich wiedzieć? Celem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zamiast osobnych sprawozdań w każdej spółce zależnej jest: - umożliwienie weryfikacji pod względem czy grupa ...
Czytaj więcej

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku, które są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, czyli ponad jeden rok. Aby dany element majątku mógł być przyjęty za środek trwały musi spełniać kilka podstawowych warunków. Musimy być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok. W momencie przyjęcia go do użytkowania musi być kompletny i zdatny do użytku. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim nieruchomości, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy. Usystematyzowany...
Czytaj więcej

Career break

Pracownik to nie maszyna, dlatego też co jakiś czas potrzebuje zregenerować swoje siły, tak aby jego praca nadal była efektywna. Z faktu tego zdaje sobie sprawę coraz więcej pracodawców, którzy bardzo często sami zachęcają swoich podwładnych do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Po takiej przerwie pracownicy stają się bardziej wydajni, bardziej cierpliwi, a także chętniej podejmują się nowych zadań. Ostatnimi czasy bardzo popularne stały się career break’i, stanowiące dłuższą przerwę od pracy. Pozwalają one zapobiec tak zwanemu wypaleniu zawodowemu, a także odzyskać pracownikom chęci do ...
Czytaj więcej

Audyt księgowy

Prowadzenie pełnej rachunkowości oznacza dla przedsiębiorców liczne obowiązki. Najważniejszym z nich jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, czyli dokumentu określającego stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej. Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego to obowiązek wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną rachunkowość. Pośród nich mogą być również przedsiębiorcy, którzy będą mieli obowiązek sporządzania audytu finansowego. Jest on specjalnym badaniem księgowym sprawozdania finansowego, pod kątem istotnych zniekształceń. Do przeprowadzania audytu fina...
Czytaj więcej

Co może podatnik w czasie kontroli?

Ciekawi Cię kwestia księgowości uproszczonej? Zapraszamy do jednego z wcześniejszych naszych artykułów - TUTAJ. Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował swoją działalność, musi zdawać sobie sprawę z tego, iż prowadzona przez niego działalność może zostać obiektem kontroli Urzędu Skarbowego. Wizyty urzędników zawsze wiążą się ze stresem przedsiębiorców, którzy nie do końca są przekonani o tym, czy aby na pewno wszystko w ich firmie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi regulacjami prawa. Zakres kontroli z US jest bardzo szeroki, jednak najczęściej pod lupę brana jest rzetelność zadeklarowanyc...
Czytaj więcej

Usługi z zakresu księgowości

Własna firma wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym podstawowym od którego w znacznym stopniu zależy funkcjonowanie firmy jest prowadzenie księgowości. Co zrobić, aby księgowość dostarczała najważniejszych i rzetelnych informacji na temat firmy? W jaki sposób prowadzić księgowość, aby w oparciu o jej dane można było podejmować korzystne decyzje? Taką możliwość gwarantują usługi z zakresu księgowości. Przedsiębiorca nawiązując współpracę z biurem rachunkowym otrzymuje gwarancję profesjonalnie prowadzonej księgowości w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości. Księgowość prowadzona jest rze...
Czytaj więcej

Spółka partnerska – księgowość

Spółka partnerska należy do osobowych spółek handlowych. Tworzą ją wspólnicy (partnerzy) celem wykonywania wolnego zawodu pod własną firmą. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Każdy wspólnik odpowiada indywidualnie za wyrządzone przez siebie szkody. Zaś za zobowiązania całej spółki (np. spłata zaciągniętego przez spółkę kredytu) wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Sposobem na złożenie spółki partnerskiej jest sporządzenie jej umowy w formie pisemnej. Trzeba jeszcze dokonać jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Księgowość w spółce partnerskiej możemy prowadzić w formie: →...
Czytaj więcej

Funkcje, rodzaje i zastosowanie outsourcingu

Outsourcing – jakże często można usłyszeć to słowo. Jest nie tylko coraz częściej używane, ale i korzystanie z tej możliwości, staje się z dnia na dzień coraz popularniejszym zjawiskiem. Sytuacja ta jest jak najbardziej dobra, gdyż outsourcing to znakomity sposób, na obniżenie kosztów oraz poprawienie funkcjonowania firmy. Oto kilka podstawowych informacji o nim. Funkcje: - obniżenie kosztów, - podniesienie jakości obsługi, - możliwość poświęcenia się działalności podstawowej. Rodzaje: - Strategiczny, czyli bezpośrednio związany z działalności podstawową, - Funkcjonalny – przeciwień...
Czytaj więcej