karta podatkowa

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to forma uproszczonej księgowości, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości rzeczywiście uzyskanych dochodów. Wysokość podatku uzależniona jest m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów z siedzibą ulokowaną w niewielkich miejscowościach oraz zatrudniających niewielką ilość pracowników. By móc rozliczać się na podstawie tej formy opodatkowania należy spełniać nastę...
Czytaj więcej

Karta podatkowa

Mianem karty podatkowej określamy uproszczoną metodę wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku. Bierze ona pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla: - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - spółek cywilnych osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie kart...
Czytaj więcej

Księgowość uproszczona

Zaczynasz dopiero przygodę z własnym biznesem? Już na samym początku czeka Cię bardzo ważna decyzja związana z wyborem formy prowadzenia księgowości. Jeśli Twoja firma jest bardzo mała, to wystarczy księgowość uproszczona. Jej prowadzenie jest stosunkowo proste i nie wymaga wynajmowania specjalisty, dlatego zmniejszą się koszty. Podstawowym zadaniem uproszczonej księgowości są po prostu rozliczenia podatkowe. Wyróżniamy trzy główne formy uproszczonej księgowości: Ryczałt ewidencjonowany - podatek płacimy od przychodu i nie uwzględniamy kosztów ich uzyskania. Oznacza to, że przykładowo jeś...
Czytaj więcej