kapitał obcy

Finansowanie działalności gospodarczej

W przedsiębiorstwie kapitał możemy podzielić na własny i obcy. Własny pochodzi od przedsiębiorstwa tj. jego wspólników, akcjonariuszy, zysku, natomiast obcy pozyskiwany jest ze źródeł poza przedsiębiorstwem. Wewnętrzne źródła finansowania: - zysk netto, - odpisy amortyzacyjne, - wpływy ze sprzedaży składników majątku, - nadwyżki środków pieniężnych, - faktoring. Zewnętrzne źródła finansowania: - kredyt bankowy, - kredyt kupiecki, - leasing, - emisja akcji, - emisja papierów dłużnych, - dotacje, - venture capital, - angel of business.
Czytaj więcej