ewidencja księgowa

Skonto

Skonto to termin określający formę obniżki ceny, która może zostać uzyskania za przedterminowe uregulowanie należności. Jest on dobrowolny i stanowi kilka procent wartości od sprzedaży. Osoby sporządzające fakturę powinny zawrzeć w niej informację o przyznaniu skonta. Dokument ten musi również informować o udzielonych upustach oraz obniżkach. Termin uznania skonta to dzień, w którym zostały spełnione warunki formalne, a więc dzień w którym została dokonana przedterminowa zapłata za fakturę. Skonto może zostać rozliczone na podstawie faktury pierwotnej dokumentującej wartość udzielonego...
Czytaj więcej

Przychody w firmie

Przychody w danej firmie stanowią wszelkie wartości bądź też korzyści należnymi lub uzyskanymi przez daną jednostkę. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, bądź prowadzenie księgowości, bardzo ważną kwestią jest, aby dowiedzieć się o tym, jakie rodzaje przychodów mogą wystąpić w przedsiębiorstwach. Podstawowym rodzajem przychodów, które występują w jednostkach gospodarczych są przychody, które pochodzą ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych. Kolejnym rodzajem przychodów są te przychody, które wiążą się z działalnością finansową, do których zalicza się przychody ze spr...
Czytaj więcej