dokumentacja pracownicza

Zmiany w przepisach regulujących obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych

Aktualne przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek przechowania dokumentacji pracowniczej w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentacji przez okres 50 lat. Na dokumentację tą składają się akta pracowników oraz akta związane z wypłacaniem wynagrodzenia. Akta osobowe prowadzone są oddzielnie dla każdej z zatrudnianych w firmie osób i zawierają dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie oraz związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy. Obowiązujące przepisy obligują pracodawców do przechowywania dokumentacji osobowej przez okres 50 lat od...
Czytaj więcej

Dokumentacja pracownicza

Prowadzenie firmy zmusza przedsiębiorcę do ewidencjonowania operacji, które mają w niej miejsce. Prowadzenie księgowości ściśle związane jest również z rejestracją danych dotyczących pracy zatrudnianych przez niego ludzi. Tak zwana dokumentacja kadrowo-płacowi ma ogromne znaczenie nie tylko dla przedsiębiorcy, a także dla konkretnego podmiotu. Na podstawie tych informacji jednostka może bowiem ubiegać się o świadczenia socjalne, zasiłki itd. To od niej zależy także wysokość renty i emerytury. Istota tych dokumentów sprawiła, że to właśnie one w pierwszej kolejności podlegają szczegółowej in...
Czytaj więcej