Przychody w firmie

Przychody w danej firmie stanowią wszelkie wartości bądź też korzyści należnymi lub uzyskanymi przez daną jednostkę. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, bądź prowadzenie księgowości, bardzo ważną kwestią jest, aby dowiedzieć się o tym, jakie rodzaje przychodów mogą wystąpić w przedsiębiorstwach.

Podstawowym rodzajem przychodów, które występują w jednostkach gospodarczych są przychody, które pochodzą ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych. Kolejnym rodzajem przychodów są te przychody, które wiążą się z działalnością finansową, do których zalicza się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, dywidendy, odsetki z lokat bankowych, a także dodatnie różnice kursowe. Kolejną i już ostatnią grupą przychodów są „pozostałe przychody”, do których można zaliczyć przychody ze sprzedaży majątku, otrzymane grzywny oraz kary umowne.

WAŻNE!
Przychody absolutnie nie mogą być mylone z zyskami, utargiem bądź dochodem, ponieważ mimo, iż wydają się one podobne, w rzeczywistości całkowicie się od siebie różnią.

Dlaczego? Sprawdź!
1. PRZYCHODY – KOSZTY ICH UZYSKANIA = DOCHODY
2. ZYSK = dodatni wynik finansowy z działalności gospodarczej
3. UTARG = przychód przedsiębiorstwa ze sprzedaży konkretnej ilości produktów, w określonej cenie i w określonym okresie czasowym.