Płatnik VAT ?

Każda nowo powstała firma przez pierwsze 2 lata działalności zwolniona jest z podatku VAT. Po upływie tego czasu obowiązek wpisu do rejestru VAT mają firmy, które w przeciągu roku generują dochód przekraczający co najmniej 200 000 złotych.

Aby stać się płatnikiem podatku VAT należy złożyć formularz VAT-R. Uzyskując dany tytuł jesteś zmuszony płacić 23% podatek VAT, a więc o tyle wzrosną ceny twoich towarów bądź usług, oczywiście brutto.

W celu rejestracji w VAT niezbędne jest złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Wiele osób pyta o to czy taka rejestracja wiąże się z uiszczeniem dodatkowych opłat. Nie, nie wiążę się. Urząd Skarbowy może jednak odmówić rejestracji podmiotu bez zawiadomienia go o swojej decyzji. Może mieć to miejsce gdy dane podane w zgłoszeniu będą nieprawdziwe, podmiot nie istnieje, nie ma możliwość skontaktowania się z podmiotem bądź gdy nie stawia się na wezwanie.