Finansowanie działalności gospodarczej

W przedsiębiorstwie kapitał możemy podzielić na własny i obcy. Własny pochodzi od przedsiębiorstwa tj. jego wspólników, akcjonariuszy, zysku, natomiast obcy pozyskiwany jest ze źródeł poza przedsiębiorstwem.

Wewnętrzne źródła finansowania:
– zysk netto,
– odpisy amortyzacyjne,
– wpływy ze sprzedaży składników majątku,
– nadwyżki środków pieniężnych,
– faktoring.

Zewnętrzne źródła finansowania:
– kredyt bankowy,
– kredyt kupiecki,
– leasing,
– emisja akcji,
– emisja papierów dłużnych,
– dotacje,
– venture capital,
– angel of business.