Author: admin

JPK_EWP

JPK_EWP czyli Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów to jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 lipca 2018 będzie to obowiązek podatników prowadzących ewidencję przychodów w formie elektronicznej. JPK_EWP powinien zawierać informacje odnośnie sprzedaży dokonanej w danym okresie. Powinny znajdować się w nim następujące informacje: - dane firmy, - data utworzenia pliku, - okres jakim są objęte dane w tym pliku, - liczba porządkowa, - data wpisu dokumentu sprzedaży do ewidencji, - d...
Czytaj więcej

PIT-40 likwidacja od 2018 r.

W 2018 roku została zlikwidowana możliwość rozliczenia PIT przez pracodawcę. Od tego roku obowiązuje rozliczenie PIT przez urząd skarbowy. Jak było do tej pory? Pracodawca był zobowiązany do sporządzenia rocznego rozliczenia za pracownika jeżeli ten do 10 stycznia danego roku złożył u niego PIT-12 informujący o nieosiąganiu innych dochodów, nieodliczaniu ulg, rozliczaniu się w trybie indywidualnym. Pracodawca do końca lutego musiał wysłać odpowiednio sporządzone rozliczenie roczne PIT-40 do urzędu skarbowego oraz pracownika. Od 2018 roku pracodawcy nie mają obowiązku sporządzania roczny...
Czytaj więcej

O Centralnym Rejestrze Faktur

Z tego, co wiadomo, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych instrumentów, których celem będzie bardziej precyzyjne uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Wstępnie mówi się o tym, że jednym z takich narzędzi do walki z różnorodnymi oszustwami podatkowymi będzie Centralny Rejestr Faktur. Centralny Rejestr Faktur prawdopodobnie będzie teleinformatycznym zbiorem danych, do którego trafiać będą wszelkie wystawione faktury. Będzie to w pewnym sensie baza danych, która ma służyć gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach pomiędzy podatnikami, która z pewnością usprawni cz...
Czytaj więcej

Opodatkowanie przedsiębiorstwa

Właściciele firm często nie zdają sobie sprawy z obowiązków wynikających z prowadzenia własnej działalności. Ogrom obowiązków wynika z przepisów prawa podatkowego. W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania: - opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego) - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności - karta podatkowa – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności Przedsiębiorcy muszą wybrać odpowiednią formę opodatkowania...
Czytaj więcej

Elektroniczne sprawozdania finansowe?

Do sejmu trafił kolejny projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 2020 roku większość spraw związanych z KRS będzie można załatwić przez internet: 1. Już niebawem całkowicie odejdzie się od papierowych wniosków o wpis, które przysparzały przedsiębiorcom problemów ze względu na złożoność oraz długi czas oczekiwania na ich rozpatrzenie. Elektroniczne wnioski mają być o wiele prostsze i zawierać podpowiedzi, które ogranicza liczbę odrzucanych wniosków ze względu na błędy. 2. Od 2020 roku będzie można załatwić sprawy sądowe dotyczące toczących się postępowań także przez internet....
Czytaj więcej

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to forma uproszczonej księgowości, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości rzeczywiście uzyskanych dochodów. Wysokość podatku uzależniona jest m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów z siedzibą ulokowaną w niewielkich miejscowościach oraz zatrudniających niewielką ilość pracowników. By móc rozliczać się na podstawie tej formy opodatkowania należy spełniać nastę...
Czytaj więcej

Skonto

Skonto to termin określający formę obniżki ceny, która może zostać uzyskania za przedterminowe uregulowanie należności. Jest on dobrowolny i stanowi kilka procent wartości od sprzedaży. Osoby sporządzające fakturę powinny zawrzeć w niej informację o przyznaniu skonta. Dokument ten musi również informować o udzielonych upustach oraz obniżkach. Termin uznania skonta to dzień, w którym zostały spełnione warunki formalne, a więc dzień w którym została dokonana przedterminowa zapłata za fakturę. Skonto może zostać rozliczone na podstawie faktury pierwotnej dokumentującej wartość udzielonego...
Czytaj więcej

Wystawianie faktury dla osoby prywatnej

Zazwyczaj w ramach potwierdzenia dokonania transakcji sprzedaży,w której udział bierze osoba prywatna dokonuje się ewidencji na kasie fiskalnej i wystawia paragon. Zdarza się jednak, ze poprosi ona o fakturę – w kilku słowach opiszemy w jaki sposób należy wystawić fakturę dla osoby prywatnej. Na wystawienie faktury przedsiębiorca ma aż 3 miesiące od kończenia miesiąca, w którym nabywca dokonał zapłaty, skorzystał z usługi lub otrzymał towar. Osoby prywatne najczęściej proszą o fakturę, ponieważ chcą na jej podstawie dokonać odliczeń lub ubiegać się o zwrot podatku. Warto jednak mieć na u...
Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Obecnie istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w papierowej lub elektronicznej formie. Od lipca 2018 roku tradycyjne zwolnienia lekarskie przestaną funkcjonować, całkowicie zastąpią je zwolnienia elektroniczne, które znacznie usprawniają pracę lekarzy, ale także przedsiębiorców. Zatrudniając pracowników przedsiębiorcy posiadają wiele obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową. Posiadając konto na Platformie Usług Elektronicznych przedsiębiorca znacznie ułatwia sobie zadanie. Dzięki temu profilowi pracodawca natychmiast otrzymuje informację o wystawieniu elektronicznego z...
Czytaj więcej

Przychody w firmie

Przychody w danej firmie stanowią wszelkie wartości bądź też korzyści należnymi lub uzyskanymi przez daną jednostkę. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, bądź prowadzenie księgowości, bardzo ważną kwestią jest, aby dowiedzieć się o tym, jakie rodzaje przychodów mogą wystąpić w przedsiębiorstwach. Podstawowym rodzajem przychodów, które występują w jednostkach gospodarczych są przychody, które pochodzą ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych. Kolejnym rodzajem przychodów są te przychody, które wiążą się z działalnością finansową, do których zalicza się przychody ze spr...
Czytaj więcej