ARTYKUŁY

Zalety uproszczonej księgowości

Księgowość to jeden z najważniejszych elementów każdego przedsiębiorstwa. Ma ogromne znacznie, gdyż ukazuje stan finansowy jednostki i służy rozliczeniom podatkowym. Rachunkowość w firmach może być prowadzona różnie, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i jego obrotów. Dlatego wyróżnia się dwa rodzaje rachunkowości: pełną oraz uproszczoną Dla wielu przedsiębiorców korzystna jest możliwość wyboru uproszczonych metod rachunkowości, takich jak: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy KPiR. Zaletami stosowania takich metod jest: - prosta ewidencja księgowa, - nisk...
Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć o skonsolidowanym sprawozdaniu?

Przeczytaj również o lwiej spółce! *** Poza zwykłymi sprawozdaniami finansowymi składanymi przez jednostki gospodarcze czy nawet organizacje, można spotkać się z skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi. Są to takie sprawozdania, które sporządzane są przez grupy kapitałowe, czyli połączenia spółek kapitałowych w których występuje spółka dominująca oraz spółki od niej zależne. Co jeszcze poza tym trzeba o nich wiedzieć? Celem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zamiast osobnych sprawozdań w każdej spółce zależnej jest: - umożliwienie weryfikacji pod względem czy grupa ...
Czytaj więcej

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku, które są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, czyli ponad jeden rok. Aby dany element majątku mógł być przyjęty za środek trwały musi spełniać kilka podstawowych warunków. Musimy być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok. W momencie przyjęcia go do użytkowania musi być kompletny i zdatny do użytku. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim nieruchomości, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy. Usystematyzowany...
Czytaj więcej

Career break

Pracownik to nie maszyna, dlatego też co jakiś czas potrzebuje zregenerować swoje siły, tak aby jego praca nadal była efektywna. Z faktu tego zdaje sobie sprawę coraz więcej pracodawców, którzy bardzo często sami zachęcają swoich podwładnych do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Po takiej przerwie pracownicy stają się bardziej wydajni, bardziej cierpliwi, a także chętniej podejmują się nowych zadań. Ostatnimi czasy bardzo popularne stały się career break’i, stanowiące dłuższą przerwę od pracy. Pozwalają one zapobiec tak zwanemu wypaleniu zawodowemu, a także odzyskać pracownikom chęci do ...
Czytaj więcej

W jaki sposób prowadzić księgowość w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich?

Spółki jawne, cywilne i partnerskie są jedynymi typami spółek, gdzie dopuszcza się stosowanie uproszczonych metod rachunkowości. Jednak w spółkach tych można prowadzić uproszczoną księgowość tylko do czasu przekroczenia limitu księgowego. Księgowość w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich może być prowadzona w formie: KPiR czyli księgi przychodów i rozchodów. Wybór tej formy jest najbardziej popularny. Każdy kto jest upoważniony do prowadzenia księgowości może wybrać tą formę. Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych wymogów. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosowanie t...
Czytaj więcej

Audyt księgowy

Prowadzenie pełnej rachunkowości oznacza dla przedsiębiorców liczne obowiązki. Najważniejszym z nich jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, czyli dokumentu określającego stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej. Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego to obowiązek wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną rachunkowość. Pośród nich mogą być również przedsiębiorcy, którzy będą mieli obowiązek sporządzania audytu finansowego. Jest on specjalnym badaniem księgowym sprawozdania finansowego, pod kątem istotnych zniekształceń. Do przeprowadzania audytu fina...
Czytaj więcej

Definicja dowodu księgowego

Dowód księgowy – dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego, który stanowi podstawę do dokonania zapisu w prowadzonych przez firmę księgach rachunkowych. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, dowód księgowy powinien cechować się: - rzetelnością, - kompletnością, - wolnością od błędów rachunkowych. Dowody księgowe dzielimy na: - zewnętrzne własne (przekazane w oryginale do kontrahenta), - zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów), - wewnętrzne (dotyczące operacji prowadzonych wewnątrz firmy), - zbiorcze (rozliczające kilka dowodów źródłowych), - koryguj...
Czytaj więcej

Co może podatnik w czasie kontroli?

Ciekawi Cię kwestia księgowości uproszczonej? Zapraszamy do jednego z wcześniejszych naszych artykułów - TUTAJ. Każdy przedsiębiorca, który zarejestrował swoją działalność, musi zdawać sobie sprawę z tego, iż prowadzona przez niego działalność może zostać obiektem kontroli Urzędu Skarbowego. Wizyty urzędników zawsze wiążą się ze stresem przedsiębiorców, którzy nie do końca są przekonani o tym, czy aby na pewno wszystko w ich firmie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi regulacjami prawa. Zakres kontroli z US jest bardzo szeroki, jednak najczęściej pod lupę brana jest rzetelność zadeklarowanyc...
Czytaj więcej

Usługi z zakresu księgowości

Własna firma wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym podstawowym od którego w znacznym stopniu zależy funkcjonowanie firmy jest prowadzenie księgowości. Co zrobić, aby księgowość dostarczała najważniejszych i rzetelnych informacji na temat firmy? W jaki sposób prowadzić księgowość, aby w oparciu o jej dane można było podejmować korzystne decyzje? Taką możliwość gwarantują usługi z zakresu księgowości. Przedsiębiorca nawiązując współpracę z biurem rachunkowym otrzymuje gwarancję profesjonalnie prowadzonej księgowości w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości. Księgowość prowadzona jest rze...
Czytaj więcej

Spółka partnerska – księgowość

Spółka partnerska należy do osobowych spółek handlowych. Tworzą ją wspólnicy (partnerzy) celem wykonywania wolnego zawodu pod własną firmą. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Każdy wspólnik odpowiada indywidualnie za wyrządzone przez siebie szkody. Zaś za zobowiązania całej spółki (np. spłata zaciągniętego przez spółkę kredytu) wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Sposobem na złożenie spółki partnerskiej jest sporządzenie jej umowy w formie pisemnej. Trzeba jeszcze dokonać jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Księgowość w spółce partnerskiej możemy prowadzić w formie: →...
Czytaj więcej