ARTYKUŁY

Jak znaleźć dobrego pracownika?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dobry pracownik to prawdziwy skarb. Niestety jego zdobycie jest niezwykle trudne, ponieważ ciężko wśród ogromnej ilości osób, które ubiegają się o dane stanowisko wyłonić te najbardziej kompetentne i oddane. Jest jednak kilka czynności, które mogą pomóc Ci znaleźć dobrego pracownika. 1. Sam zajmij się procesem rekrutacji. Nie zlecaj tego zadania pracownikom, gdyż to ty najlepiej wiesz czego od danej osoby oczekujesz. 2. Przeprowadź dokładną weryfikację rekrutów. Pamiętaj, że w CV można zawrzeć wszystko, jednak informacje te nieko...
Czytaj więcej

Księgowość pełna

Tytułowa pełna księgowość jest powszechnie uważana za bardzo drogą oraz skomplikowaną formę opodatkowania, ponieważ w 99% przypadków wiąże się z koniecznością zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód przekraczający poziom 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską zgodnie z obowiązującym kursem. Jednak niezależnie od wielkości przychodu, księgi handlowe muszą być prowadzone w przypadku każdej spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną...
Czytaj więcej

Karta podatkowa

Mianem karty podatkowej określamy uproszczoną metodę wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku. Bierze ona pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla: - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - spółek cywilnych osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie kart...
Czytaj więcej

Zalety uproszczonej księgowości

Księgowość to jeden z najważniejszych elementów każdego przedsiębiorstwa. Ma ogromne znacznie, gdyż ukazuje stan finansowy jednostki i służy rozliczeniom podatkowym. Rachunkowość w firmach może być prowadzona różnie, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i jego obrotów. Dlatego wyróżnia się dwa rodzaje rachunkowości: pełną oraz uproszczoną Dla wielu przedsiębiorców korzystna jest możliwość wyboru uproszczonych metod rachunkowości, takich jak: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy KPiR. Zaletami stosowania takich metod jest: - prosta ewidencja księgowa, - nisk...
Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć o skonsolidowanym sprawozdaniu?

Przeczytaj również o lwiej spółce! *** Poza zwykłymi sprawozdaniami finansowymi składanymi przez jednostki gospodarcze czy nawet organizacje, można spotkać się z skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi. Są to takie sprawozdania, które sporządzane są przez grupy kapitałowe, czyli połączenia spółek kapitałowych w których występuje spółka dominująca oraz spółki od niej zależne. Co jeszcze poza tym trzeba o nich wiedzieć? Celem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zamiast osobnych sprawozdań w każdej spółce zależnej jest: - umożliwienie weryfikacji pod względem czy grupa ...
Czytaj więcej

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku, które są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, czyli ponad jeden rok. Aby dany element majątku mógł być przyjęty za środek trwały musi spełniać kilka podstawowych warunków. Musimy być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok. W momencie przyjęcia go do użytkowania musi być kompletny i zdatny do użytku. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim nieruchomości, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy. Usystematyzowany...
Czytaj więcej

Career break

Pracownik to nie maszyna, dlatego też co jakiś czas potrzebuje zregenerować swoje siły, tak aby jego praca nadal była efektywna. Z faktu tego zdaje sobie sprawę coraz więcej pracodawców, którzy bardzo często sami zachęcają swoich podwładnych do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Po takiej przerwie pracownicy stają się bardziej wydajni, bardziej cierpliwi, a także chętniej podejmują się nowych zadań. Ostatnimi czasy bardzo popularne stały się career break’i, stanowiące dłuższą przerwę od pracy. Pozwalają one zapobiec tak zwanemu wypaleniu zawodowemu, a także odzyskać pracownikom chęci do ...
Czytaj więcej

W jaki sposób prowadzić księgowość w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich?

Spółki jawne, cywilne i partnerskie są jedynymi typami spółek, gdzie dopuszcza się stosowanie uproszczonych metod rachunkowości. Jednak w spółkach tych można prowadzić uproszczoną księgowość tylko do czasu przekroczenia limitu księgowego. Księgowość w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich może być prowadzona w formie: KPiR czyli księgi przychodów i rozchodów. Wybór tej formy jest najbardziej popularny. Każdy kto jest upoważniony do prowadzenia księgowości może wybrać tą formę. Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych wymogów. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosowanie t...
Czytaj więcej

Audyt księgowy

Prowadzenie pełnej rachunkowości oznacza dla przedsiębiorców liczne obowiązki. Najważniejszym z nich jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, czyli dokumentu określającego stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej. Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego to obowiązek wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną rachunkowość. Pośród nich mogą być również przedsiębiorcy, którzy będą mieli obowiązek sporządzania audytu finansowego. Jest on specjalnym badaniem księgowym sprawozdania finansowego, pod kątem istotnych zniekształceń. Do przeprowadzania audytu fina...
Czytaj więcej

Definicja dowodu księgowego

Dowód księgowy – dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego, który stanowi podstawę do dokonania zapisu w prowadzonych przez firmę księgach rachunkowych. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, dowód księgowy powinien cechować się: - rzetelnością, - kompletnością, - wolnością od błędów rachunkowych. Dowody księgowe dzielimy na: - zewnętrzne własne (przekazane w oryginale do kontrahenta), - zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów), - wewnętrzne (dotyczące operacji prowadzonych wewnątrz firmy), - zbiorcze (rozliczające kilka dowodów źródłowych), - koryguj...
Czytaj więcej